Welkom op peuterspeelzaal Wantij.

Peuterleidsters Rina en Carmen verwelkomen kinderen vanaf 2 tot 4 jaar op de peuterspeelzaal. Vaak mogen ze voor die datum al een paar keer komen wennen.  Er worden per groep maximaal 16 kinderen toegelaten. Als er aanvraag zou zijn van meerdere kinderen, wordt er gekeken of er een extra groep ingezet kan worden en dan wordt er gewerkt met 2 tot 4 dagdelen.

Wat leert je kind?

Kinderen vinden het leuk om naar de speelzaal te gaan. Hun ontwikkeling wordt spelenderwijs bevorderd. Peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op de beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme

Op een speelzaal is een vast ritme. Dit geeft de peuters een veilig gevoel.

  • Vrij spelen: de peuters bouwen, spelen in de poppenhoek of in de garage, ze doen een spelletje of maken een puzzel.
  • Kringactiviteit: er wordt een verhaal voorgelezen, gezongen en de kinderen kunnen iets vertellen over hun belevenissen.
  • Gezamenlijk eten en drinken: hiervoor nemen de kinderen hun eigen tasje mee met fruit en een beker drinken.
  • Knutselactiviteit: en er wordt naar hartenlust getekend, gekleurd en geverfd en geplakt.
  • Als het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten spelen.

Je kind went aan dit ritme. De stap naar groep 1 is dan gemakkelijker.