Uw kind gaat naar de peuterspeelzaal

Aanmelding:

 

Opgeven kan per mail op kov@dorpshuiswantij.nl . In overleg wordt gekeken wanneer uw kind geplaatst kan worden. Hiervoor dient u een inschrijfformulier in te vullen. Ook heeft u een VOG-verklaring nodig (verklaring van goed gedrag). Dit in verband met het feit dat u ook hulpouder in de groep bent. U krijgt een digitale uitnodiging zodat u via deze weg de VOG kunt aanvragen.  Heeft u de VOG binnen dan kunt u zich met uw kenmerk registeren op www.duo.nl voor inschrijving in ’t persoonsregister Kinderopvang.

Verder wordt zoals hierboven reeds beschreven de contributie via de automatische machtiging geïnd.