VVE en Nederlands leren

Voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken, is de peuterspeelzaal van extra groot belang. Er wordt daar veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en voorbereidend rekenen, bewegen, motoriek, muziek en sociale-emotionele ontwikkeling. Op onze peuterspeelzaal wordt gebruik gemaakt van Peuterplein, dit stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van peuters en Peuterplein heeft een mooie doorgaande lijn naar de basisschool.

KIJK Leerlingvolgsysteem

Vanaf 2014 observeren en  registreren wij de ontwikkeling van onze peuters met het ontwikkelingsmodel KIJK 0—4 jaar. Hierbij wordt het ontwikkelingsverloop in beeld gebracht. Deze gegevens worden overgedragen aan de basisschool. Door te werken in deze combinatie worden de brede ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot. Sinds 2014 worden onze peuterleidsters geschoold in dit observatiemodel. Meer info zie link.        

Triple P (Positief opvoeden)
Binnen de peuterspeelzalen zijn er twee getrainde leidsters die het certificaat Triple P in hun bezit hebben. Triple P gaat uit van positief opvoeden. Positief opvoeden in praktijk brengen betekend dat je steeds naar het positieve kijkt om problemen te voorkomen.
Heeft u behoefte aan informatie over Triple P kunt u hiervoor de leidsters benaderen, zij kunnen u handvaten aanreiken of eventueel doorverwijzen naar diverse professionele hulpverleners.