Informatiefolder Kind

Informatiefolder kinderopvang en buitenschoolse opvang  ‘t Wantij 
 
Kinderopvang ‘t Wantij is een zelfstandige kinderopvang, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellige kinderopvang aan met een open sfeer waar met ieder kind op zijn/haar eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.
De pedagogisch leidsters bieden opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook bieden we opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang. De kinderopvang is het gehele jaar open, op dinsdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. En op maandag en woensdag van 12.00 tot 18.30 uur. Verder bieden wij op deze dagen vakantieopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Kwaliteit: Kinderopvang ‘t Wantij staat voor kwalitatief goede opvang op Ameland. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze opvang en verzorging aan uw kind(eren) te bieden. Het is een vervanging en tevens een aanvulling op de thuissituatie. 
Flexibiliteit:  Het is mogelijk om af en toe een extra dag te komen of een opvangdag te ruilen. In overleg met de groepsleiding wordt gekeken of dit mogelijk is. Dit geeft veel ouders net die extra ruimte die soms nodig is.
Kinderopvang:  Kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben een groepsruimte met verschillende hoeken: een poppenhoek, een blokkenhoek, babyhoek, een hoek met een grote garage met autootjes en een knutsel- en activiteitentafel. Verder is er een verschoonruimte en is er een aparte slaapkamer met bedjes voor kinderen die daar rustig kunnen slapen. Tevens is er buiten een grote speelplaats waar ze heerlijke kunnen spelen. 
BSO: Naast de kinderopvang van 0 tot 4 jaar kunnen ook de schoolgaande kinderen bij ons terecht. We halen de kinderen van school met onze bakfiets. We hebben speciale middelen en materialen voor de BSO kinderen. We zullen zoveel mogelijke streven om naar buiten te gaan met de BSO. In de vakanties zullen er ook geregeld uitjes op de agenda staan


Openingstijden Maandag: 12.00 tot 18,30 - Dinsdag  7.30 tot 18.30 uur  - Woensdag 12.00 tot 18.30 uur  - Donderdag van 7.30 tot 18.30 uur en op Vrijdag 07.30 tot 18.30 uu

Halen en brengen: U kunt uw kind(eren) brengen; Morgens tussen    07.30 en 09.00 uur.  Morgens/middags  tussen   12.30 en 13.30 uur.  Middags tussen    16.30 en 18.30 uur.
 
Kosten: Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang hoeft u niet alles zelf te betalen. U heeft namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Ook (kleine) zelfstandige ondernemers hebben recht op de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Deze kunt u via de belastingdienst aanvragen. De belastingdienst bepaalt mede uw uiteindelijke opvangkosten. U kunt dit berekenen op www.toeslagen.nl van de belastingdienst.
Kinderopvang per uur    € 8.46   registratienummer: 838980867 BSO per uur    € 7.85  registratienummer: 233991013
 
Maakt u geen gebruik van de kinderopvang of BSO maar heeft u tijdens de vakantie wel opvang nodig, dan kan dit. Vakantie opvang per uur  € 9.17 
 
Informatie: Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Dorpshuis ’t Wantij        0519-543127 Mail:   kov@dorpshuiswantij.nl