Nieuwsbrief kinderopvang ’t Wantij                                                

3 augustus 2020 

Hallo ouders,

De schoolvakantie is bijna voorbij en de kinderen komen weer in het schoolritme. Voor ’t Wantij verandert er ook het één en ander.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: de donderdag bieden we vanaf augustus ook opvang aan. En…. we hebben al heel wat aanvraag voor deze dag!

Ook voor de peuteropvang verandert er nog al wat. Zo bieden wij, naast de maandag/woensdaggroep ook peuterspeelzaal aan op de dinsdag- en donderdagochtend.

Vanaf 10 augustus veranderen de tijden van de peuterspeelzaal. De peuters beginnen deze ochtenden om 8.15 uur en worden om 11.45 uur weer opgehaald.

Kinderen

Het is altijd een komen en gaan van kinderen. Onze nieuwe kinderen zijn: Domien Brouwer, Noëlle Terlaak, Marly en Zoë Bontrop. Vanaf 10 augustus verwelkomen wij Mark van der Meij, Fenne Schuitenboer, Tygo Kooiker en Mila Beijaard.

Wij hebben drie kinderen uitgezwaaid: Sophie van Dijken, Donni Sopamena en Lyeen Beijaard.

Uk en Puk

We gaan werken met een nieuwe methode: Uk en Puk. Deze methode richt zich op alle kinderen van 0 tot 4 jaar en bevat verschillende thema’s. Elk thema bevat verschillende activiteiten gericht op de brede ontwikkeling van het kind.

Thema Uk en Puk

Vanaf half augustus beginnen wij met het thema “welkom Puk”: Samen met alle kinderen ontdekt Puk de groepsruimte en de speelplaats. Er is aandacht voor de vaste momenten, zoals het maken van een kring, opruimen en naar de wc gaan. Allemaal onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Scholing leidsters

Om aan alle eisen te voldoen worden er geregeld cursussen gevolg door de leidsters.

Zo zijn Inge en Cynthia zijn geslaagd voor de taaltoets. Emmy doet hier binnenkort examen voor.

Ook in het kader van de VVE wordt een cursus aangeboden. Deze cursus wordt gevolgd door alle leidsters en begint half augustus. 

Ouderhulp peuteropvang

Door de corona-maatregelen is het niet toegestaan om als ouder een ochtend de helpende hand te bieden.

Uitzondering hierop is de eerste dag dat uw kind komt en bij zijn/haar verjaardag.

 

Namens het bestuur:

Per 1 augustus gaat kinderopvang ’t Wantij  werken met het administratieprogramma  Kidsadmin.  Het is een volledig programma van roostering tot facturering.

Voor de nieuwe kindjes die we gaan verwelkomen wordt een inschrijfformulier verstuurd,  vervolgens voeren wij alle gegevens in het.

Verder zullen alle nieuwe overeenkomsten in een nieuw jasje gestoken worden en u krijgt nu vanaf augustus iedere maand een factuur van ons voor uw overzicht van wat u per maand voor de opvang van uw kind heeft afgenomen.

De incassodatum op de 25e van de maand blijft zoals u van ons gewend bent hetzelfde.

We hopen dat alles goed zal verlopen, heeft u n.a.v uw factuur een vraag stel hem aan ons en we leggen het graag aan u uit.

 

Wij wensen als bestuur van ‘t Wantij u nog een fijne zomer toe.